Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
38143 ngày (28.60%)163 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.99%)
70142 ngày (28.40%)162 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.08%)
18140 ngày (28.00%)160 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
91140 ngày (28.00%)161 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
92140 ngày (28.00%)158 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.86%)
64139 ngày (27.80%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
10138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
34137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
40135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
43135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
54135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
13134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
01133 ngày (26.60%)145 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
46133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
60133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
26132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
41132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
96132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
12130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
74130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
95130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
55129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
65129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
58128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
67128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
31127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
66127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
42126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
53126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
79126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
90126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
04125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
16125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
20125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
48124 ngày (24.80%)150 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.97%)
72124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
77123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
50122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
76122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
05120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
08120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
19120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
97120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
25119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
36119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
56119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
29118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
39118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
57118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
68118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
94118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
17117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
22117 ngày (23.40%)123 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.13%)
33117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
44116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
99116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
32115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
93115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
51114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
00113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
52113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
62113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
23112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
37112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
84112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
85112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
06111 ngày (22.20%)119 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
21111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
30111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
35111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
49111 ngày (22.20%)134 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
75111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
07110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
28110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
47110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
63110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
98110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
02109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
11109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
88109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
09108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
15108 ngày (21.60%)131 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
61108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
83108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
78107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
82107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
89107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
59106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
80106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
03105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
24105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
27105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
14104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
87104 ngày (20.80%)124 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
69103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
7399 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
8198 ngày (19.60%)108 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
4594 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
8693 ngày (18.60%)110 lần ( 0.8%) 1.18 lần/ngày (118.28%)